Мэдээ, мэдээлэл

Албаны сургалт

Албаны сургалт

Хар тамхи, мансууруулах бодис түүний хор уршиг, сөрөг нөлөө, албан хаагчийн өөрийн үнэмж, сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх сэдвээр албаны сургалт авах хүсэлтийг Дархан-Уул аймаг дахь Цагдаагийн газарт хүргүүлж 2019.01.30-ны өдөр албаны сургалт явуулав.

Дэлгэрэнгүй »

Албаны сургалт

Албаны сургалт

Баримт бичгийн стандарт, төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн заавар, архивт баримт хүлээлгэн өгөх сэдвээр албаны сургалт авах хүсэлтийг Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Хууль эрх зүйн хэлтэст хүргүүлэн 2019 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдөр сургалт явуулав.

Дэлгэрэнгүй »

Албаны сургалт

Албаны сургалт

Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хууль, хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлтүүд, нийгмийн даатгалын АПП, эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл сэдвээр албаны сургалт авах хүсэлтийг Дархан-Уул аймгийн Нийгмийн даатгалын газарт хүргүүлэн 2019 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдөр сургалт явууллаа

Дэлгэрэнгүй »

Албаны сургалт

Албаны сургалт

Цэргийн алба хаагчийн хоорондын харилцаа, цэргийн сахилгын дүрэм,цэргийн байр зүйн зураг, түүнтэй ажиллах сэдвээр албаны сургалт авах хүсэлтийг Зэвсэгт хүчний 330 дугаар ангид гарган 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ны өдөр сургалт явууллаа

Дэлгэрэнгүй »

Сул орон тоо

Ахлах төлөөлөгч Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ажилтан Тооцооны нягтлан бодогч хамгаалалтын ажилтан 4

Дэлгэрэнгүй »

Цэргийн цол

Улс тунхагласны өдрийг тохиолдуулан “Дэд хурандаа” цолоор ахлах нягтлан бодогч, хошууч З.Цэцгээ, “Дэслэгч” цолоор ерөнхий жижүүр, ахлах ахлагч Н.Буянбаатар, ерөнхий жижүүр, ахлах ахлагч С.Алтан-Эрдэнэ, ээлжийн дарга, ахлах ахлагч О.Амгаланбаяр, их эмч С.Энх-Амгалан, “Ахлагч” цолоор хүний тоо бүртгэлийн туслах, дэд ахлагч Ч.Энхтуул, нярав, дэд ахлагч Н.Эрдэнэчимэг шагнагдлаа.

Дэлгэрэнгүй »

Шагнал

Улс тунхагласны өдрийг тохиолдуулан Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2018.10.30-ны А/204 дүгээр тушаалаар “Хүндэт жуух бичиг”-ээр харуул хамгаалалтын ахлах байцаагч, ахлах дэслэгч Ц.Батмөнх, хамгаалалтын ажилтан, ахлах ахлагч Б.Оргой, хамгаалалтын ажилтан, ахлах ахлагч Б.Амар-Огторгуй, ШШГЕГ-ын даргын 2018 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдрийн Б/1480 дугаар тушаалаар “Албаны төлөө I” зэргийн тэмдгээр хамгаалалтын ажилтан, ахлах ахлагч Б.Оргой, “Салбарын тэргүүний ажилтан” тэмдгээр ерөнхий ...

Дэлгэрэнгүй »

Сул орон тоо

Ахлах төлөөлөгч 1 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ажилтан 1 Хамгаалалтын ажилтан 3

Дэлгэрэнгүй »

Төрийн албаны /шинэчилсэн найруулга/ хууль

Төрийн албаны /шинэчилсэн найруулга/ хууль

Төрийн албаны /шинэчилсэн найруулга/ хуулийг хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажлын хүрээнд 2018.10.24-ний өдөр сургалт, хүний нөөц, дотоод ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, ахмад Ч.Мөнхтуяа 2018.10.31-ний өдөр Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын хууль эрх, зүйн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Г.Энхсайхан 2018.11.05, 2018.11.07-2018.11.09-ны өдрүүдэд харуул хамгаалалт, гүйцэтгэх ажил эрхэлсэн, дэд дарга, хошууч Г.Энхболд сургалт, семинар явуулсан.

Дэлгэрэнгүй »