Үйлдвэрлэл

Дархан-Нэхий ХК-тай хамтран ажиллаж байна

Дархан-Нэхий ХК-тай хамтран ажиллаж байна

Тус хорих анги нь хоригдлыг ажлын байраар хангаж улмаар байгууллага, иргэдэд учруулсан хохирлыг барагдуулах, зорилгоор “Дархан Нэхий” ХК-тай хамтран ажиллах гэрээний дагуу 2018 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн нэхийний өөдсөөр хавтан, дээлийн дотор, майхны дэвсгэр, хүүхдийн бойтог хийж байна. Энэ хугацаанд: 5х8 хэмжээтэй зүйсэн нэхий хавтан 2792 ширхэг, 10х10 харьцаатай зүйсэн нэхий хавтан 14 ширхэг, дээлийн дотор 1 ...

Дэлгэрэнгүй »

Хоригдлын ажлын байраар хангах

Хоригдлын ажлын байраар хангах

435 дугаар хаалттай хорих ангид ял эдэлж байгаа хоригдлуудыг ажлын байраар хангах зорилгоор “Дархан нэхий” ХК-тай 2016 оны 06 дугаар сараас хамтран ажиллах гэрээ байгуулж, хоригдлуудаар гар аргаар нэхий бээлий, нэхий шаахай, буйдангийн дэр оёулж байна. Одоогоор 85 хоригдлыг ажлын байраар хангаж байна. “Мягаа wemayr” ХК-тай 2017 оны 08 дугаар сараас хамтран ажиллах гэрээ байгуулж, чулуу бутлах үйлдвэрт 8 хоригдлыг ...

Дэлгэрэнгүй »