• Сул орон тоо

  Төлөөлөгч ...

 • Албаны сургалт

  Албаны сургалт

  2019 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдөр “Нэгдмэл дэлхий” төрийн бус байгууллагын тэргүүн, хилийн цэргий...

 • Ангийн үйл ажиллагаатай танилцлаа.

  Ангийн үйл ажиллагаатай танилцлаа.

  УЕП-ын туслах прокурор, Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд хяналт тавих хэлтсийн дарга, хууль цаазын тэрг...

 • Албаны сургалт

  Албаны сургалт

  Хар тамхи, мансууруулах бодис түүний хор уршиг, сөрөг нөлөө, албан хаагчийн өөрийн үнэмж, сахилга ха...

 • Албаны сургалт

  Албаны сургалт

  Баримт бичгийн стандарт, төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн заавар, архивт баримт хүлээлгэн өгөх сэдвээр ...

Мэдээ, мэдээлэл