• Нээлттай хаалганы өдөр

  Нээлттай хаалганы өдөр

   “Нээлттэй хаалганы өдөр”-ийг 2019.05.25-ны өдөр зохион байгуулж, хоригдлын ар гэрээс 397 иргэн...

 • Сул орон тоо

  Төлөөлөгч-1 Нийгмийн ажилтан-1 ...

 • Сул орон тоо

  төлөөлөгч 1, хамгаалалтын ажилтан 1 ...

 • Илтгэлийн уралдаан

  Илтгэлийн уралдаан

  ШШГБ-ын Хүний нөөцийн бодлого чиг хандлага сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулахтай холбо...

 • Албаны сургалт

  Албаны сургалт

  ШШГЕГ-ын Санхүү, үйлдвэр хөрөнгө оруулалтын газрын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй хариуцсан ...

Мэдээ, мэдээлэл