• Сул орон тоо

  Төлөөлөгч-1 Нийгмийн ажилтан-1 ...

 • Сул орон тоо

  төлөөлөгч 1, хамгаалалтын ажилтан 1 ...

 • Илтгэлийн уралдаан

  Илтгэлийн уралдаан

  ШШГБ-ын Хүний нөөцийн бодлого чиг хандлага сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулахтай холбо...

 • Албаны сургалт

  Албаны сургалт

  ШШГЕГ-ын Санхүү, үйлдвэр хөрөнгө оруулалтын газрын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй хариуцсан ...

 • Хүний эрхийн үндэсний комисс

  Хүний эрхийн үндэсний комисс

  Хүний эрхийн үндэсний комиссын гишүүн П.Оюунчимэг, комиссын ахлах мэргэжилтэн Л.Дүгэрсүрэн, Хүний эр...

Мэдээ, мэдээлэл